Uncategorized 03.05.2024

Gradiće se novi granični prelaz sa Mađarskom – Na Kelebiji u planu razdvajanje putničkog i teretnog saobraćaja

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju radne grupe za pregovore i realizaciju projekta novog graničnog prelaza Kelebija-Tompa 2.4

Website: https://www.ekapija.com/news/4648381/new-border-crossing-with-hungary-to-be-built-separation-of-passenger-and