Канцеларијата на ХЕПА (Агенција за Промоција на Унгарскиот Извоз) за Балкан е основана 2019. година, со цел да ја подобри унгарската трговија и да ги диверзификува надворешно-економските односи на Унгарија. Нашата главна задача е да промовираме извоз на унгарските производи, услуги и капитал. Канцеларијата за Балкан е овластена од унгарската влада да најде унгарски инвеститори и извозници и да ја претставува Агенцијата за Промоција на Унгарскиот Извоз (ХЕПА) во Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово.

Нашето седиште во Србија се наоѓа во Белград, со дополнителни канцеларии во Северна Македонија во Скопје, и во Црна Гора во Подгорица.

Вршител на работите на Канцеларијата на ХЕПА за Балкан во Србија е Инвиктус Медиа ДОО, во Северна Македонија Екоклуб ДООЕЛ и во Црна Гора КОМП-КОМЕРЦ ДОО.

Anti COVID-19 Offers from Hungarian Medical&Pharma Companies

Below are a few examples of the COVID-19 treatment or prevention-related products and solutions by Hungarian medical&pharma companies and researchers, which enable a better response to the coronavirus crisis and to its current and future impact.
In case of interest please reach out to the individual company contacts or to jako.erika@hepa.hu

КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

БУДИМПЕШТА

ВАЛУТА

ВАЛУТА

ФОРИНТ (HUF)

ПОВРШИНА

ПОВРШИНА

93.030 KM

ПОПУЛАЦИЈА

ПОПУЛАЦИЈА

9.949.000