Нашите услуги

  • Спроведување на пазарни истражувања
  • Наоѓање соодветни партнери за влез на унгарските компании на пазарот на Западен Балкан
  • Организација на „В2В“ состаноци
  • Поддршка на компаниите од Западен Балкан за посета на саемите во Унгарија
  • Организација на настани за промовирање на унгарски компании
  • Присуство на настани во земјите од Западен Балкан и претставување на унгарски компании
  • Обезбедување информации на компаниите од Западен Балкан за можностите за инвестирање во Унгарија и обратно
  • Можности за финансирање на надворешно-трговски односи поддржани од унгарска Ексим Банка и други унгарски фондови
  • Обезбедување информации за тендери во регионот, во кои можат да учествуваат унгарски компании.