Zyra përfaqësuese HEPE për Ballkanin u hap në vitin 2019 me qëllim të përmirësimit të tregtisë hungareze dhe diversifikimit të marrëdhënieve të jashtme ekonomike të Hungarisë. Detyra jonë kryesore është të promovojmë eksportin e produkteve, shërbimeve dhe kapitalit hungarez. Zyra Ballkanike është e autorizuar nga qeveria hungareze për të gjetur investitorë dhe eksportues për atë vend dhe është një përfaqësues i Serbisë, Maqedonisë Veriore, Malit të Zi, Bosnje-Hercegovinës, Shqipërisë dhe Kosovës.

Zyra jonë përfaqësuese është e vendosur në Beograd, Serbi me zyra partnere në Shkup, Maqedoni Veriore dhe Podgorica, Mali i Zi.

Operacionet e Zyrës HEPA për Ballkanin në Beograd kryhen nga Invictus Media d.o.o., në Maqedoninë Veriore nga Ekoclub dooel, dhe në Mal të Zi nga COMP-COMERC d.o.o.

Anti COVID-19 Offers from Hungarian Medical&Pharma Companies

Below are a few examples of the COVID-19 treatment or prevention-related products and solutions by Hungarian medical&pharma companies and researchers, which enable a better response to the coronavirus crisis and to its current and future impact.
In case of interest please reach out to the individual company contacts or to jako.erika@hepa.hu

CAPITAL

CAPITAL

BUDAPEST

VALUTA

VALUTA

FORINТЁ (HUF)

SIPËRFAQE

SIPËRFAQE

93.030 KM

POPULLATË

POPULLATË

9.949.000