Predstavništvo HEPE za Balkan je otvoreno 2019. godine sa ciljem da poboljša mađarsku trgovinu i diversifikuje spoljno-ekonomske odnose Mađarske. Naš glavni zadatak je promocija izvoza mađarskih proizvoda, usluga i kapitala. Kancelarija za Balkan je ovlašćena od strane mađarske vlade da pronalazi potencijalne mađarske investitore i izvoznike i predstavnik je agencije za promociju mađarskog izvoza- HEPA za Srbiju, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo.

Naše predstavnišvo se nalazi u Beogradu, Srbiji sa partnerskim kancelarijama u Skoplju, Severnoj Makedoniji i Podgorici, Crnoj Gori.

Poslove HEPA kancelarije za Balkan u Beogradu obavlja Invictus Media d.o.o., u Severnoj Makedoniji Ekoclub dooel, a u Crnoj Gori COMP-COMERC d.o.o.

Anti COVID-19 Offers from Hungarian Medical&Pharma Companies

Below are a few examples of the COVID-19 treatment or prevention-related products and solutions by Hungarian medical&pharma companies and researchers, which enable a better response to the coronavirus crisis and to its current and future impact.
In case of interest please reach out to the individual company contacts or to jako.erika@hepa.hu

PREDSTAVNIŠTVO

PREDSTAVNIŠTVO

BUDIMPEŠTA

VALUTA

VALUTA

FORINTA (HUF)

POVRŠINA

POVRŠINA

93.030 KM

POPULACIJA

POPULACIJA

9.949.000