Uncategorized 01.06.2024

20. ECOFAIR – MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine. Centralne teme su „zelena ekonomija“, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Website: https://sajam.rs/en/calendar-2024/ecofair/