Naše usluge

• Istraživanje tržišta
• Pronalaženje odgovarajućih partnera za ulazak mađarskih kompanija na tržište zapadnog Balkana
• Organizacija B2B sastanaka
• Podrška kompanijama Zapadnog Balkana za pojsete sajmova u Mađarskoj
• Organizacija događaja radi promocije mađarskih kompanija
• Prisustvovanje događajima u zemljama Zapadnog Balkana i predstavljanje mađarskih kompanija
• Pružanje informacija kompanijama Zapadnog Balkana o mogućnostima investiranja u Mađarskoj i obrnuto
• Mogućnosti za finansiranje spoljno-trgovinskih odnosa koje podržavaju mađarska EximBank-a i drugi mađarski fondovi
• Pružanje informacija o tenderima u regionu na kojima mogu da učestvuju mađarske kompanije.