Predstavništvo HEPA za Zapadni Balkan je otvoreno 2019. godine sa ciljem da unapredi mađarsku trgovinu i diverzifikuje spoljno-ekonomske odnose Mađarske. Naš glavni zadatak je promocija izvoza mađarskih proizvoda, usluga i kapitala.

Naše predstavnišvo se nalazi u Beogradu sa partnerskim kancelarijama u Skoplju i Podgorici.

HEPA Balkan kancelarija posluje na teritoriji Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova.

Rast zdravstvenog sektora u Mađarskoj Read More 31 маја, 2021 All News Prehrambena industrija Mađarske ima 25% nacionalnog BDP-a Read More 31 маја, 2021 All News Nemanja Milutinović, direktor predstavništva HEPE za Balkan - Prepoznatljiv kvalitet prehrambene industrije Mađarske Read More 31 маја, 2021 All News U Beogradu je otvorena kancelarija "Hepe" – Mađarske agencije za promociju izvoza Read More 31 маја, 2021 All News

POPULATION

9.949.00

CAPITAL

BUDAPEST

NATIONAL CURRENCY

FORINT (HUF)

SURFACE

93.030 KM