Predstavništvo HEPA za Zapadni Balkan je otvoreno 2019. godine sa ciljem da unapredi mađarsku trgovinu i diverzifikuje spoljno-ekonomske odnose Mađarske. Naš glavni zadatak je promocija izvoza mađarskih proizvoda, usluga i kapitala.

Naše predstavnišvo se nalazi u Beogradu sa partnerskim kancelarijama u Skoplju i Podgorici.

HEPA Balkan kancelarija posluje na teritoriji Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova.

5. FOOD EXPO BALKAN 2022, 7 – 10. decembar 2022. Read More All News

POPULATION

9.949.00

CAPITAL

BUDAPEST

NATIONAL CURRENCY

FORINT (HUF)

SURFACE

93.030 KM