Naše usluge

  • Istraživanje tržišta
  • Pronalaženje odgovarajućih partnera za ulazak mađarskih kompanija na tržište zapadnog Balkana
  • Organizacija B2B sastanaka
  • Podrška kompanijama Zapadnog Balkana za posete sajmova u Mađarskoj
  • Organizacija događaja radi promocije mađarskih kompanija
  • Prisustvovanje događajima u zemljama Zapadnog Balkana i predstavljanje mađarskih kompanija
  • Pružanje informacija kompanijama Zapadnog Balkana o mogućnostima investiranja u Mađarskoj i obrnuto