Shërbimet tona

• Kerkim tregu
• Gjetja e partnerëve të përshtatshëm për kompanitë hungareze për të hyrë në tregun e Ballkanit Perëndimor
• Organizimi i takimeve B2B
• Mbështetje për kompanitë e Ballkanit Perëndimor për vizitat e panairit në Hungari
• Organizimi i ngjarjeve për promovimin e kompanive hungareze
• Pjesëmarrja në ngjarje në Ballkanin Perëndimor dhe përfaqësimi i kompanive hungareze
• Sigurimi i informacionit për kompanitë e Ballkanit Perëndimor mbi mundësitë e investimeve në Hungari dhe anasjelltas
• Mundësi për financimin e marrëdhënieve të tregtisë së jashtme mbështetur nga EximBank hungareze dhe fonde të tjera hungareze
• Sigurimi i informacionit mbi tenderët në rajonin në të cilin mund të marrin pjesë kompanitë hungareze.