Predstavništvo HEPA za Zapadni Balkan je otvoreno 2019. godine sa ciljem da unaprijedi mađarsku trgovinu i diversifikuje spoljno-ekonomske odnose Mađarske. Naš glavni zadatak je promocija izvoza mađarskih proizvoda, usluga i kapitala.

Naše predstavnišvo se nalazi u Beogradu sa partnerskim kancelarijama u Skoplju i Podgorici.

HEPA Balkan kancelarija posluje na teritoriji Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova.

66th INTERNATIONAL FAIR OF TECHNICS AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS (UFI), May 21 – 24, 2024 Read More All News 91st International Agricultural Fair, 18th - 23rd May 2024 Read More All News Srbija, Slovenija i Mađarska udružile berze električne energije Read More All News Gradiće se novi granični prelaz sa Mađarskom - Na Kelebiji u planu razdvajanje putničkog i teretnog saobraćaja Read More All News

POPULATION

9.949.00

CAPITAL

BUDAPEST

NATIONAL CURRENCY

FORINT (HUF)

SURFACE

93.030 KM