O HEPA Balkan

Predstavništvo HEPA za Zapadni Balkan je otvoreno 2019. godine sa ciljem da unapredi mađarsku trgovinu i diverzifikuje spoljno-ekonomske odnose Mađarske. Naš glavni zadatak je promocija izvoza mađarskih proizvoda, usluga i kapitala.

Naše predstavnišvo se nalazi u Beogradu sa partnerskim kancelarijama u Skoplju i Podgorici.

HEPA Balkan kancelarija posluje na teritoriji Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova.

Zajedno sa centralom HEPA u Budimpešti, pomažemo malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz Mađarske da uđu na tržište Zapadnog Balkana.

Naš cilj je da mađarski proizvodi budi dostupni i prepoznatljivi i u našem regionu.