Vesti 31.05.2021

Prehrambena industrija Mađarske ima 25% nacionalnog BDP-a