HEPA ured za zapadni Balkan otvoren je 2019. godine s ciljem poboljšanja mađarske trgovine i diverzifikacije mađarskih vanjsko-ekonomskih odnosa. Naš glavni zadatak je promocija izvoza mađarskih proizvoda, usluga i kapitala.

Naše predstavništvo se nalazi u Beogradu, a partnerske kancelarije u Skoplju i Podgorici.

HEPA balkanski ured posluje u Srbiji, sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu.

66th INTERNATIONAL FAIR OF TECHNICS AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS (UFI), May 21 – 24, 2024 Read More All News 91st International Agricultural Fair, 18th - 23rd May 2024 Read More All News Srbija, Slovenija i Mađarska udružile berze električne energije Read More All News Gradiće se novi granični prelaz sa Mađarskom - Na Kelebiji u planu razdvajanje putničkog i teretnog saobraćaja Read More All News

POPULATION

9.949.00

CAPITAL

BUDAPEST

NATIONAL CURRENCY

FORINT (HUF)

SURFACE

93.030 KM