Naše usluge

• Istraživanje tržišta
• Pronalaženje pogodnih partnera za mađarske kompanije za ulazak na tržište zapadnog Balkana
• Organizacija B2B sastanaka
• Podrška kompanijama zapadnog Balkana za pojsete sajmovima u Mađarskoj
• Organizacija događaja za promociju mađarskih kompanija
• Prisustvovanje događajima na zapadnom Balkanu i predstavljanje mađarskih kompanija
• Pružanje informacija kompanijama sa zapadnog Balkana o mogućnostima ulaganja u Mađarskoj i obrnuto
• Mogućnosti za finansiranje spoljnotrgovinskih odnosa koje podržavaju mađarska EximBank i drugi mađarski fondovi
• Pružanje informacija o tenderima u regiji u kojima mađarske kompanije mogu učestvovati.