Rreth HEPA Ballkan

Zyra e HEPA për Ballkanin Perëndimor u hap në 2019 me synimin për të përmirësuar tregtinë hungareze dhe për të diversifikuar marrëdhëniet e jashtme ekonomike të Hungarisë. Detyra jonë kryesore është të promovojmë eksportin e produkteve, shërbimeve dhe kapitalit hungarez.

Zyra jonë përfaqësuese është e vendosur në Beograd me zyra partnere në Shkup dhe Podgoricë.

Zyra e HEPA Ballkan operon në Serbi, Maqedoni Veriore, Mal të Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Shqipëri dhe Kosovë.

Së bashku me selinë e HEPA në Budapest, ne ndihmojmë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit nga Hungaria për të hyrë në tregun e Ballkanit Perëndimor.

Qëllimi ynë është të bëjmë produkte hungareze të disponueshme dhe të njohura edhe në rajonin tonë